برگزاری کمپین صورتی با حمایت خیریه نیکوکاران راز برای کوهنویسان، کوهنوردان و حامیان محیط زیست

برگزاری کمپین صورتی با حمایت خیریه نیکوکاران راز برای کوهنویسان، کوهنوردان و حامیان محیط زیست

برگزاری کمپین صورتی با حمایت خیریه نیکوکاران راز برای کوهنویسان، کوهنوردان و حامیان محیط زیست

  • 1398/04/10

به دنبال برگزاری کمپین سبز در ششم تیر ماه امسال در اردوگاه منظریه(باهنر) تهران، کمپینی صورتی نیز به موازات آن و در محل مذکور با حمایت خیریه راز توامان وبا حضور بانوان گروه کوهنوردی صعود قلم برگزار گردید. در این گردهمایی مطالب آموزشی پیشگیری از سرطان پستان از طرف خیریه راز برای بانوان کوهنویس و کوهنورد بیان شد و پمفلت های آموزشی در این حوزه نیز به بانوان ارائه گردید.