ویزیت بیماران و توزیع داروی رایگان

ویزیت بیماران و توزیع داروی رایگان

ویزیت بیماران و توزیع داروی رایگان

  • 1399/10/30

به مناسبت سالروز چهارمین تاسیس موسسه خیریه نیکوکاران راز

موسسه خیریه نیکوکاران راز، در 30 دی 99 به مناسبت چهارمین سالروز تاسیس موسسه، نسبت به طرح ویزیت بیماران و توزیع داروی رایگان در روستای اردوغش (مرکز بهداشت بوژ مهران) واقع در شهرستان زبرخان (نیشابور )اقدام نمود.

در این طرح به موازات معاینه و ارائه داروی رایگان، بسته آگاهی رسان سرطان پستان نیز در بین آنان توزیع گردید.