روز جهانی معلولان – روز هنرمندان جهان

روز جهانی معلولان – روز هنرمندان جهان

روز جهانی معلولان – روز هنرمندان جهان

  • 1399/09/22

موسسه خیریه نیکوکاران راز در 13 آذر99 به مناسبت روز جهانی معلولان، اقدام به معاینه رایگان، تهیه و توزیع 20 باکس آب معدنی 1.5 لیتری، 100 عدد ماسک و 80 پک تغذیه، به مرکز توانبخشی هومان واقع در صفادشت، نمود.