اهدای پک بهداشتی به مناسبت روز حمل و نقل

اهدای پک بهداشتی به مناسبت روز حمل و نقل

اهدای پک بهداشتی به مناسبت روز حمل و نقل

  • 1399/10/02

موسسه خیریه نیکوکاران راز در 26 آذر99 به مناسبت روز حمل و نقل و  به منظور مبارزه و پیش‌گیری از شیوع و انتشار ویروس کوید 19 ، تعداد 300 عدد پک بهداشتی شامل (ماسک و پد الکلی) به رانندگان ترمینال صفادشت اهدا نمود.