برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » شهرستان نیر « استان اردبیل »

برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت »  شهرستان نیر « استان اردبیل »

برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » شهرستان نیر « استان اردبیل »

  • 1399/09/16

اولین کارگاه یادآوری " نقش دل در مدیریت " و اثرات این نگرش در ظرفیت سازی فردی و توسعه ادبیات حضور در محیط پیرامونی ( کار و خانه ) با پرسنل کوشای مجموعه توانمند شرکت مهر آب بهشت ( دی‌دی واتر ) در مورخ 16 آذرماه 1399 در محل کارخانه واقع در شهرک صنعتی آب معدنی شهرستان نیر استان اردبیل برگزار شد.