نشست با نخبگان نیر

نشست با نخبگان نیر

نشست با نخبگان نیر

  • 1400/02/25

در تاریخ 5 اسفند ماه 1399 با برنامه ریزی از قبل تعیین شده تعدادی از نخبگان شهرستان نیر در محل دفتر امام جمعه گرد هم آمدند تا با تیم مشاوره اعزامی از تهران گفت و گویی با هدف توسعه توان مشاوره آنان صورت گیرد. هدف از این نشست بالا بردن دانش و مهارت مشاوره به دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه  بود.