برگزاری هشتمین همایش صورتی راز با همکاری مخابرات استان تهران

برگزاری هشتمین همایش صورتی راز با همکاری مخابرات استان تهران

برگزاری هشتمین همایش صورتی راز با همکاری مخابرات استان تهران

  • 1398/06/05

به دنبال استقبال فراوان از همایش‌های بزرگ تشخیص و پیشگیری سرطان پستان، هشتمین دور از کارگاه آموزشی و همایش تشخیص و پیشگیری سرطان پستان بانوان در چهارم شهریور ماه سال نود و هشت و با همکاری شرکت مخابرات استان تهران برگزار گردید.

این همایش با سخنرانی جناب آقای دکتر افضل مدیر کل منابع انسانی مخابرات تهران آغاز شد. سپس مدیر عامل خیریه راز سرکار خانم مهندس رحیمیان در خصوص اهداف برگزاری همایش‌های صورتی راز صحبت کردند.

در ادامه این همایش با ارائه موارد علمی مرتبط، توسط خانم دکتر غفوریان پزشک عمومی و خانم دکتر شجاعی دکتری روانشناسی همراه بود.