قهرمانی تیم دومیدانی کارگری بانوان اردبیل با حمایت خیریه راز و آب معدنی دی دی

قهرمانی تیم دومیدانی کارگری بانوان اردبیل با حمایت خیریه راز و آب معدنی دی دی

قهرمانی تیم دومیدانی کارگری بانوان اردبیل با حمایت خیریه راز و آب معدنی دی دی

  • 1398/06/10

مسابقات دوومیدانی قهرمانی بانوان کارگر کشور از هشتم تا دهم شهریورماه به مدت سه روز با میزبانی اردبیل و در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد.

در این مسابقه خیریه راز با حمایت مالی آب معدنی دی دی، حامی بانوان شرکت کننده در مسابقه بود. در نهایت این دوره از مسابقات با قهرمانی تیم اردبیل پایان یافت.