برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » در مجموعه پارت پلاستیک

برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » در مجموعه پارت پلاستیک

برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » در مجموعه پارت پلاستیک

  • 1399/10/30

اولین کارگاه یادآوری نقش « دل در مدیریت » و اثرات این نگرش در ظرفیت سازی فردی و توسعه ادبیات حضور در محیط پیرامونی ( کار و خانه ) با حضور مدیران محترم مجموعه توانمند پارت پلاستیک در مورخ 30 دی1399 در محل شرکت واقع در شهرستان نیشابور برگزار شد.