خلاصه کتاب های مدیریتی

هفت عادت مردمان موثر

دانلود

از خوب به عالی

دانلود

استراتژی اثربخش

دانلود

اصول و فنون مذاکره

دانلود

آیین نامه نظارت شرکت ها بر اساس اصول ای سی دی

دانلود

بابای دارا، بابا ندار

دانلود

بی واسطه از دل

دانلود

بیشعوری

دانلود

پایان عصر بازاریابی سنتی

دانلود

پنج دشمن کار تیمی

دانلود

پنجمین فرمان

دانلود

تحول

دانلود

تمایز یا نابودی

دانلود

تنها بی پروایان پایدارند

دانلود

جهانی شدن

دانلود

چگونه چون یک مدیر عالی بیاندیشیم

دانلود

چگونه می توان پیروز شد

دانلود

چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند؟

دانلود

درس هایی از آینده

دانلود

رهیدن از قانون های کهنه

دانلود

راه های ساده برای مدیریت کارمندان

دانلود

رقص تغییر

دانلود

رهبری تحول

دانلود

رهبری کارآفرین

دانلود

ساختن برای ماندن

دانلود

سیزده اشتباه مهلک مدیران

دانلود

سیستم تولید تویوتا

دانلود

صفت های بایسته یک رهبر

دانلود