درباره ما

ماموریت و پیام راز


موسسه خیریه نیکوکاری راز در صدد است که با حمایت حامیان خود در حفظ کرامات انسانی و عزت نفس نیازمندان وبخصوص کودکان جهت توانمندسازی و شکوفایی انها تلاش نماید. همچنین با آموزش ، شناسایی ،پیشگیری و جلب رضایت و ایجاد امنیت برای بانوان در خانواده ها ، در ریشه کنی سرطان سینه بانوان کشور بکوشد.و با حفظ و ایجاد محیط زیستی پاک برای آیندگان با همکاری داوطلبان در جهت نیل به آسمان آبی و سالم فعالیت نماید.

Awesome Image