ماموریت

موسسه خیریه نیکوکاران راز با حمایت حامیانش ضمن حفظ کرامات انسانی و عزت نفس مخاطبان خود همواره توانمندسازی، شکوفایی و سلامتی جامعه هدف خود را سرلوحه فعالیت‌هایش دارد. این دغدغه با باور و اهمیت به پایداری در توسعه و عنایت به این مفهوم که ما به میزان ظرفیتی که برای توسعه دیگران فراهم می‌نماییم، توسعه پیدا خواهیم نمود صورت می‌گیرد.

Awesome Image