کتاب‌خانه مجازی اثربخش راز با سیزده عنوان از 22 بهمن افتتاح خواهد شد

کتاب‌خانه مجازی اثربخش راز با سیزده عنوان از 22 بهمن افتتاح خواهد شد

کتاب‌خانه مجازی اثربخش راز با سیزده عنوان از 22 بهمن افتتاح خواهد شد

  • 1399/11/12

نیاز به منابع مطالعاتی متمرکز از یک سو  و هزینه بالای تهیه کتاب از سوی دیگر معضل مطالعه در کشور را برای اهلش با مشکلات بیشتری مواجه نموده است.

موسسه خیریه نیکوکاران راز با توجه به گستردگی حوزه جغرافیای حضورش و تعاملات ایجاد شده با قشر اساتید، معلمین و متعلمان در نقاط محروم کشور به دنبال روشی کارا برای حل این مشکل بود.

در نهایت با سرمایه‌گذاری و حمایت هلدینگ رایزکو توانست در سایت موسسه خیریه نیکوکاران راز با سرفصل‌های مرتبط با جامعه هدف خود نسبت به ایجاد کتاب‌خانه‌ای کوچک اما کارا اقدام نماید.

هم اکنون این کتاب‌خانه از طریق آدرس razcharity.com در اختیار همگان است و هر ماه به تعداد کتاب‌های این کتاب‌خانه افزوده خواهد شد.

باشد این که مهم فرصت توسعه علم را برای نیازمندانش فراهم آورد.