جذب داوطلب در موسسه خیریه نیکوکاران راز از تاریخ 22 بهمن آغاز خواهد شد

جذب داوطلب در موسسه خیریه نیکوکاران راز از تاریخ 22 بهمن آغاز خواهد شد

جذب داوطلب در موسسه خیریه نیکوکاران راز از تاریخ 22 بهمن آغاز خواهد شد

  • 1399/11/12

مشارکت در امر خیر و انجام امور نیکوکاری بستری است که همگان داوطلب انجامش هستند. این تمایل گاه به صورت مالی، گاه با ارائه یک تخصص، گاه با در اختیار نهادن امکانات شخصی و ... صورت می‌گیرد. موسسه خیریه نیکوکاران راز برای ایجاد فرصت حضور این افراد اقدام به طراحی فرم ثبت نام در سایت موسسه نمود تا از آن طریق کسانی که تمایل به مشارکت در امور خیر دارند با توجه به نوع گرایش، تخصص و امکانات شخصی خود در این امر خداپسندانه به جمع یاران موسسه بپیوندند.

این عضویت از طریق سایت موسسه razcharity.com و کلیک بر روی لینک فرم ثبت‌نام امکان‌پذیر است.