تهیه و توزیع البسه عید برای فرزندان موسسه امور خیریه بهشت امام رضا (ع)

تهیه و توزیع البسه عید برای فرزندان  موسسه امور خیریه بهشت امام رضا (ع)

تهیه و توزیع البسه عید برای فرزندان موسسه امور خیریه بهشت امام رضا (ع)

  • 1399/11/18

موسسه خیریه نیکوکاران راز، در 18بهمن 99 در راستای رفع بخشی از نیازهای موسسه امور خیریه بهشت امام رضا (ع) در خصوص البسه عید اقدام نمود که شامل 82 جفت کفش، 41 عدد پیراهن و 41 عدد شلوار می باشد.