نشست با دانشجویان آینده

نشست با دانشجویان آینده

نشست با دانشجویان آینده

  • 1400/02/25

در تاریخ 6 اسفند ماه 1399 با هماهنگی های از قبل صورت گرفته تعداد 160 نفر از دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه شهرستان نیر گرد هم آمدند تا نحوه نگرش آنان به کنکور 1400 اصلاح و روش های نوینی را با رویکرد مطالعه برای آماده سازی کنکور فرا گیرند.

در این نشست مسوولین آموزش و پرورش و تعدادی از خانواده های این عزیزان نیز در این نشست حضور داشتند.