نشست با مسوولین آموزش و پرورش شهرستان نیر

نشست با مسوولین آموزش و پرورش شهرستان نیر

نشست با مسوولین آموزش و پرورش شهرستان نیر

  • 1400/02/25

5 اسفند ماه 1399 یکی از تاثیر گذارترین روزهای فعالیت موسسه خیریه نیکوکاران راز بود. بدین شکل که موسسه خیریه توانست با انتقال آخرین اطلاعات دست اول در خصوص نحوه نگرش به مقوله کنکور و این که کنکور فرصت امتحان دانش داوطلبین نیست بلکه امتحان کنترل بحران آنان می باشد، داده های مهمی را به مسوولین آموزش پرورش، مدیران مناطق، مدیران مدارس و دانشجو معلمان این منطقه انتقال دهد. این نشست موجبات حیرت مستمعین را فراهم نمود تا آن جا که حاضرین بیان نمودند که چرا زودتر این اطلاعات در اختیارشان قرار نگرفته است. در پایان نشست درخواست حاضرین برآن بود که این روند ادامه یافته تا مدیران و مشاوران بتوانند دانش خود را غنی تر نمود و امر مشاوره به دانش آموزان به بهترین شکل ممکن روی دهد.