Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206
وب سایت خیریه راز

برگزاری نهمین همایش صورتی راز با همکاری شهرداری منطقه 9 استان تهران

برگزاری نهمین همایش صورتی راز با همکاری شهرداری منطقه 9 استان تهران

برگزاری نهمین همایش صورتی راز با همکاری شهرداری منطقه 9 استان تهران

  • 1398/07/10

به دنبال استقبال فراوان از همایش‌های بزرگ تشخیص و پیشگیری سرطان پستان، نهمین دور از کارگاه آموزشی و همایش تشخیص و پیشگیری سرطان پستان بانوان در دهم مهر ماه سال نود و هشت و با همکاری شهرداری منطقه 9 استان تهران برگزار گردید.

این همایش با سخنرانی مدیر عامل خیریه راز سرکار خانم مهندس رحیمیان در خصوص اهداف برگزاری همایش‌های صورتی راز آغاز گردید.

در ادامه این همایش با ارائه موارد علمی مرتبط، توسط خانم دکتر غفوریان پزشک عمومی و پرسش و پاسخ حاضرین همراه بود.