Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206
وب سایت خیریه راز

خیریه راز و کمپین هفته بدون خودرو

خیریه راز و کمپین هفته بدون خودرو

خیریه راز و کمپین هفته بدون خودرو

  • 1398/08/22

افزایش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در دراز مدت نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران دارداز اقداماتی که می توان در جهت این فرهنگ سازی انجام داد می توان به برگزاری کمپین های دوچرخه سواری و یا پیاده روی و ... اشاره کرد. در همین راستا و با توجه به آغاز هفته حمل و نقل پاک و روز جهانی بدون خودرو،  خیریه راز نیز همسو با علاقمندان به محیط زیست اقدام به برگزاری پویشی تحت عنوان" پیاده روی در کوهستان" نمود که این برنامه با حضور جمعی از همکاران هولدینگ رایزکو در مسیر پارک جمشیدیه به قله کلکچال برگزار گردید. امیدواریم با برگزاری و مشارکت در اینچنین طرح ها، بستر مناسب برای دستیابی به اهداف این حوزه بیش از پیش فراهم گردد.