Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206
وب سایت خیریه راز

برگزاری دوازدهمین همایش صورتی راز با همکاری شهرداری منطقه 12 تهران

برگزاری دوازدهمین همایش صورتی راز با همکاری شهرداری منطقه 12 تهران

برگزاری دوازدهمین همایش صورتی راز با همکاری شهرداری منطقه 12 تهران

  • 1398/11/27

چهارم فوریه مصادف با (پانزده بهمن‌ماه) به مناسبت روز جهانی سرطان و هفته ملی سرطان، خیریه نیکوکاران راز دوازدهمین دور از کارگاه آموزشی و همایش پیشگیری و تشخیص سرطان پستان بانوان را در شانزده ام بهمن‌ماه سال نودوهشت ، با همکاری شهرداری منطقه 12 تهران برگزار و اجرا نمود.

این همایش با پخش کلیپ آب‌معدنی دی دی و فعالیت‌های خیریه راز آغاز شد. پس‌ازآن سرکار خانم مهندس رحیمیان در خصوص اهداف برگزاری همایش‌های صورتی راز و دیگر فعالیت‌های موسسه راز صحبت کردند.و پس‌ازآن کلیپ مربوط به‌سلامت بانوان در خصوص سرطان پستان پخش گردید، در ادامه این همایش با ارائه موارد علمی مرتبط، توسط خانم دکتر بذلی همراه بود. که با استقبال مدعوین و شرکت‌کنندگان حاضر در همایش با پرسش و پاسخ روبرو گردید .

پس از خاتمه همایش سرکار خانم منصوریان مدیریت محترم سلامت شهرداری منطقه 12 تهران، تشکر و قدردانی ویژه از مدیریت محترم خیریه راز و تیم اجرایی، جهت نحوه برگزاری همایش داشتند.