اخبار

نشست با مسوولین شهرستان کلیبر با هدف دریافت نیازهای منطقه

نشست با مسوولین شهرستان کلیبر با هدف دریافت نیازهای منطقه

  • 1400/07/04

نشست با مسوولین شهرستان کلیبر با هدف دریافت نیازهای منطقه با رویکرد سه استراتژی خیریه نیکوکاران راز ( محیط زیست، آگاه سازی سرطان پستان و توانمندسازی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست ) ...

از بطری تا سرچشمه؛ خیریه نیکوکاران راز در تلاش برای آب‌رسانی به روستاهای «سیستان و بلوچستان»

از بطری تا سرچشمه؛ خیریه نیکوکاران راز در تلاش برای آب‌رسانی به روستاهای «سیستان و بلوچستان»

  • 1400/04/24

خیریه نیکوکاران راز در راستای حمایت از هموطنان عزیزمان در استان سیستان و بلوچستان با تدارک کمک‌های پایدار و با هدف ساماندهی شبکه آبرسانی به این استان محروم کشور از ایجاد زیرساخت لازم در برخی از روستاها و همچنین ارسال بسته های قابل توجه ماسک برای تشویق مردم جهت مراعات دستورالعمل های بهداشتی در این م ...