برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » شهرستان کلیبر«آذربایجان شرقی»

برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت »  شهرستان کلیبر«آذربایجان شرقی»

برگزاری اولین نشست یادآوری « نقش دل در مدیریت » شهرستان کلیبر«آذربایجان شرقی»

  • 1399/09/15

اولین کارگاه یادآوری نقش « دل در مدیریت » و اثرات این نگرش در ظرفیت سازی فردی و توسعه ادبیات حضور در محیط پیرامونی ( کار و خانه ) با حضور مدیران محترم مجموعه توانمند هوراند پلاستیک در مورخ 15 آذر1399 در محل شرکت واقع در شهرستان کلیبر برگزار شد.