سه شنبه های صورتی: آگاهی، آموزش، سلامت پستان

سه شنبه های صورتی: آگاهی، آموزش، سلامت پستان

سه شنبه های صورتی: آگاهی، آموزش، سلامت پستان

  • 1400/08/04

بانوان گرامی، مصادف با ماه اطلاع رسانی سرطان پستان، موسسه خیریه نیکوکاران راز با حمایت هلدینگ رایزکو و همکاری مرکز بهداشت اخترآباد ( شهرستان صفادشت ) از روز چهارم آبان ماه به مدت 4 هفته برگزار می کند:

«سه شنبه های صورتی: آگاهی، آموزش، سلامت پستان»؛

طرح رایگان معاینه و غربالگری بانوان روستاهای اخترآباد، محمودآباد، امیرآباد، محمدآباد قمشلو، حسین آباد و گمرگان در سه شنبه های آبان ماه 1400؛

بانوان محترم روستاهای فوق برای ثبت نام و بهره مندی از طرح، به خانه بهداشت منطقه مراجعه فرمایند.