بازدید فرزندان دختر تحت حمایت موسسه آرا از باغ وحش صفادشت به منظور خلق شادی و آشنایی آنان با محیط زندگی حیوانات باغ وحش