حفاظت از محیط زیست می‌بایست یک دغدغه شود.

حفاظت از محیط زیست می‌بایست یک دغدغه شود.

حفاظت از محیط زیست می‌بایست یک دغدغه شود.

  • 1400/09/03

اسامی برندگان جایزه مسابقه روز جهانی بدون خودرو به همراه آثار ارسال شده

با درود به اهالی
فرصت مغتنمی فراهم شد تا با هدف به مشارکت گرفتن ذهنیت جامعه مخاطبمان با رویکرد ترویج فرهنگ استفاده نکردن از خودروی شخصی در روزجهانی بدون خودرو مسابقه‌ای را برنامه‌ریزی و اجرا نماییم.
به لطف خداوند استقبال خوبی صورت گرفت.
در مرحله اول تصمیم گرفتیم به 10نفر اول جایزه تقدیم نماییم اما با توجه به حضور پر رنگ اهالی، 7اثر دیگر را به برگزیدگان اضافه نمودیم.
به امید تداوم و همکاری با دوستداران محیط زیست.

برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو
برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو
برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو