جشن تولد فرشتگان راز

جشن تولد فرشتگان راز

جشن تولد فرشتگان راز

  • 1400/09/27

موسسه خیریه نیکوکاران راز به لطف خداوند متعال و باور مسوولین و حامیان موسسه خیریه نیکوکاران راز امکان حمایت از 5 فرزند نیازمند در شهرستان نیر را در برنامه های خود جاری و ساری نمود در آذرماه 1400 به مناسبت جشن تولد 2 تا از فرزندان راز مراسمی باهدف ایجاد شادی و ذهنیت مثبت برای آنان برگزارنمود.