راز دی دی، آغازگر مهر ؛ تهیه و ارسال 494 بسته لوازم التحریر به مناسبت سال تحصیلی 1399-1400

راز دی دی، آغازگر مهر ؛ تهیه و ارسال 494 بسته لوازم التحریر به مناسبت سال تحصیلی 1399-1400

راز دی دی، آغازگر مهر ؛ تهیه و ارسال 494 بسته لوازم التحریر به مناسبت سال تحصیلی 1399-1400

  • 1399/07/17

مهرگان فرارسیده است و 494 قلب کوچک فقط با قطره‌ای مهربانی از سوی انسان‌هایی که مهربانی را پیشه‌ خود کرده‌اند، می‌توانند به کلاس درس بروند و الفبای زندگی بیاموزند. در این راستا موسسه خیریه نیکوکاران راز به مناسبت سال تحصیلی 1399-1400 در17مهر99 اقدام به ارسال 494 بسته لوازم‌التحریر برای 19 مدرسه ابتدایی واقع در روستاهای شهرستان نیر نمود.