اهدای کتاب، اهدای دانایی ؛ تجهیز کتاب‌خانه دبیرستان ام‌لیلا طاهرلو(صفادشت)