محيط زيست

برخورداری از جامعه سالم و محیط زیستی پاک و عاری از آلودگی حق هر شهروندی است و مواردی چون پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلوده سازی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی کشور از جمله آنهاست که سازمان خیریه راز این مهم را در اولویت های خود قرارداده است.

کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

توانمندسازی کودکان بدسرپرست(بازمانده از تحصیل-کار و خیابان-بی خانمان و آسیب دیده اجتماعی) وبی سرپرست و همچنین مادران آنها با محوریت باورهای ملی، دینی و بومی به هدف تربیت نسلی توانمند، فرهیخته و دارای عزت نفس که خود در آینده منشاء حرکت های نیکوکارانه باشند.

 سرطان سینه بانوان

خیریه راز با معطوف کردن قسمتی از فعالیت خود به بيماري سرطان سینه زنان، ضمن آموزش پیشگیری و شناسایی به موقع ، در حوزه‌های امور حمايتی، تشخيص و اطلاع‌رسانی و تحقيقات فعالیت نموده است.

آخرین اخبار

خبر ویژه

ما را بیشتر بشناسید

موسسه خیریه راز سازماني است که از عشق بی انتها خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و با در نظر گرفتن اینکه نهادی است خيريه، مردم‌نهاد، غيرانتفاعی، غيرسياسی و غيردولتی؛ از سال 95 در سه حوزه مشخص فعالیت می کند که با استفاده از ظرفیتهای مختلف نیکوکاری در سطح جامعه در جهت به سازی و آسیب زدایی و آموزش گروه های هدف به منظور افزایش و رشد و شکوفایی آنان فعالیت می نماید .
موسسه خیریه نیکوکاری راز در صدد است که با حمایت حامیان خود در حفظ کرامات انسانی و عزت نفس نیازمندان وبخصوص کودکان جهت توانمندسازی و شکوفایی انها تلاش نماید. همچنین با آموزش ، شناسایی ،پیشگیری و جلب رضایت و ایجاد امنیت برای بانوان در خانواده ها ، در ریشه کنی سرطان سینه بانوان کشور بکوشد.و با حفظ و ایجاد محیط زیستی پاک برای آیندگان با همکاری داوطلبان در جهت نیل به آسمان آبی و سالم فعالیت نماید.