Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/razcharitycom/public_html/Zend/Registry.php on line 206
وب سایت خیریه راز

محيط زيست

برخورداری از جامعه سالم و محیط زیستی پاک و عاری از آلودگی حق هر شهروندی است و مواردی چون پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلوده سازی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی کشور از جمله آنهاست که سازمان خیریه راز این مهم را در اولویت های خود قرارداده است.

کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

توانمندسازی کودکان بدسرپرست(بازمانده از تحصیل-کار و خیابان-بی خانمان و آسیب دیده اجتماعی) وبی سرپرست و همچنین مادران آنها با محوریت باورهای ملی، دینی و بومی به هدف تربیت نسلی توانمند، فرهیخته و دارای عزت نفس که خود در آینده منشاء حرکت های نیکوکارانه باشند.

 سرطان سینه بانوان

خیریه راز با معطوف کردن قسمتی از فعالیت خود به بيماري سرطان سینه زنان، ضمن آموزش پیشگیری و شناسایی به موقع ، در حوزه‌های امور حمايتی، تشخيص و اطلاع‌رسانی و تحقيقات فعالیت نموده است.

آخرین اخبار

خبر ویژه

ما را بیشتر بشناسید

موسسه خیریه راز هم چون بسیاری از سازمان‌های انسان محور، مجموعه‌ایست که از عشق فراوان و خدمت به هم‌نوع سرچشمه گرفته است. این موسسه نهادی است خیریه، مردم‌نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی که از سال 1395 در سه حوزه مشخص ( توانمندسازی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، آگاه سازی بانوان در خصوص سرطان پستان و حفاظت از محیط زیست ) فعالیت می‌نماید.
موسسه خیریه نیکوکاران راز نیز همواره می‌کوشد با اجرای پروژه‌های خود ضمن حفظ کرامات انسانی و عزت نفس مخاطبانش، توانمندسازی و شکوفایی را سرلوحه فعالیت‌ها قرار دهد.

کلیه مباحث مالی این موسسه توسط هلدینگ رایزکو تامین می گردد.